ORGANIZATOR:
SPONSOR:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

Regulamin konferencji HbbTV Summit

Organizatorem konferencji jest firma ARBG, Warszawa, ul. Ogórkowa 63J.

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zamieszczony w zakładce Rejestracja, bądź po uprzednim uzgodnieniu, mailowo.
Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni licząc od dnia wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 20 stycznia 2017. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 15 stycznia 2017 obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 500 zł netto. W przypadku rezygnacji po 15 stycznia 2017 pobierane jest 100% opłaty za udział.

Opłacenie udziału w konferencji przed 20 stycznia 2017 jest warunkiem koniecznym, aby uczestniczyć w konferencji.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji HbbTV Summit Poland, która odbędzie się w dniu 25.01.2017 to:

 • 1950 zł netto
 • 4500 zł netto - pakiet dla 3 uczestników z jednej firmy (jedna, zbiorcza faktura vat)
 • 900 zł netto - preferencyjna cena dla Administracji Publicznej

  Cena obejmuje: obecność na prelekcjach i w panelach dyskusyjnych, materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji, przerwy na kawę i lunch.
  Nieobecność w wydarzeniu bez odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa w konferencji. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
  Zamiast zgłoszonej osoby, w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania drogą mailową danych osoby zastępującej go, w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem konferencji.
  W przypadku korzystania z promocji, należy w polu "kod promocji" w formularzu zgłoszenia wpisać odpowiedni ciąg znaków. W przypadku braku kodu - zniżka nie zostanie przyznana. Promocje nie sumują się.
  Do wszystkich cen wymienionych powyżej, na fakturze będzie doliczony 23% VAT.

  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji, bądź zmiany jej terminu lub programu, informując o tym zainteresowanych na stronie http://hbbtvsummit.com/ lub mailowo.

  UWAGA: Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • HbbTV Summit Poland to konferencja specjalizująca się w interaktywnej reklamie TV i telewizji hybrydowej HbbTV.