ORGANIZATOR:
SPONSOR:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

Rejestracja udziału w konferencji

Udział w konferencji „HbbTV Summit Poland”, która odbędzie się 25 stycznia 2017 r. jest płatny.

Koszt uczestnictwa dla 1 osoby wynosi 1950 zł (netto) + 23% VAT.
Istnieje możliwość zakupu pakietu dla 3 osób z jednej firmy w kwocie 4500 zł (netto) + 23% VAT. W ramach tego pakietu wystawiana jest jedna zbiorcza faktura VAT.

Dane o uczestniku konferencji „HbbTV Summit Poland”

Adres korespondencyjny:

imie:
nazwisko:
stanowisko:
firma (do wpisania na identyfikatorze):
ulica i nr:
kod pocztowy:
miasto:
telefon:
e-mail:

Dane do wystawienia faktury VAT:

pełna nazwa firmy:
kod pocztowy:
miasto:
ulica i nr:
NIP:
kod promocji:
Certyfikat uczestnictwa proszę mi przysłać w postaci pliku pdf na adres mailowy wskazany w formularzu.
Certyfikat uczestnictwa proszę mi przysłać w postaci papierowej na adres korespondencyjny wskazany w formularzu.
Upoważniamy firmę ARBG do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto firmy ARBG: ING BSK III O/Gliwicach nr 71 1050 1298 1000 0022 7380 9034 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.
HbbTV Summit Poland to konferencja specjalizująca się w interaktywnej reklamie TV i telewizji hybrydowej HbbTV.